Οι Υπηρεσίες μας

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε έχουν ως στόχο οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις ή οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργαζόμαστε να λαμβάνουν τις πιο χρήσιμες για αυτούς αποφάσεις. Προσφέρουμε εξειδικευμένη γνώση, πληροφόρηση, επαφές καθώς και διάφορες άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκάστοτε αγορά, γνώσεις και εργαλεία στα οποία δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πελάτες μας από μόνοι τους. Στη συνέχεια, συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για να τους παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

Η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι τα σημαντικότερα εφόδια που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι η υπό τη μορφή της γνώσης, της δημιουργικότητας και των ιδιαίτερων ικανοτήτων μας. Μπορούμε να προσφέρουμε συμβουλές σχεδόν για κάθε είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε συμπεριλαμβάνουν τα εξής: marketing, media planning, corporate strategy and organization, day-to-day operations, όπως budgeting, asset management, strategic and financial planning, records management, and tax strategy.   

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: Management, Marketing και Media

COPYRIGHT 2008 ORANGE JUICE