Η Εταιρεία μας

Η Orange Juice, που ιδρύθηκε το 2005 στην Αθήνα, είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο χώρο του Management και  των New Media. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλη σχεδόν την ελληνική επικράτεια καθώς και στην περιοχή των Βαλκανίων μετά την ίδρυση της θυγατρικής της εταιρείας στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2005.

Είτε πρόκειται για επιχείρηση μικρού ή μεσαίου μεγέθους, κρατική ή τοπική ανάθεση έργου, είτε για έργα μεγαλύτερων απαιτήσεων, η Orange Juice κατανοεί πλήρως τις ανάγκες των κυβερνητικών οργανισμών καθώς και τους κανόνες, τους κανονισμούς και τους οικονομικούς περιορισμούς που διέπουν τα έργα δημόσιας ευθύνης.

Αποστολή της Orange Juice είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ξεχωριστούς πελάτες, από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στις αγορές της Ελλάδα και των Βαλκανίων. Στις σημαντικές εταιρείες στις οποίες έχουμε προσφέρει τις υπηρεσίες μας συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι:  Costa Coffee, neonode, Act, Merc Serono κ.α

Η Orange Juice έχει να επιδείξει ένα μακρύ κατάλογο επιτυχιών στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων και την ανάπτυξη εταιρικών λύσεων που εύστοχα και με συνέπεια οδήγησαν στην επιτυχία των πελατών μας.

Οι υπηρεσίες μας συνδυάζουν την εξειδικευμένη γνώση στον τομέα των επιχειρήσεων με τη διεθνή αναγνώριση, τις συμβουλευτικές ικανότητες με τις ικανότητες στον τομέα της έρευνας των αγορών με αποτέλεσμα η επιχείρησή σας να επωφελείται ουσιαστικά και με διάρκεια στο χρόνο. Η επιτυχία μας πηγάζει από την ικανότητα των πελατών μας να παραμένουν ανταγωνιστικοί μέσα στο δραστικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον των σύγχρονων επιχειρήσεων. Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε λύσεις για τις ανάγκες των πελατών μας σε κάθε επίπεδο, από τις απλές προτάσεις ως την εφαρμογή και την εκτέλεση αυτών. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο δράσης που περιλαμβάνει: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε επίπεδο Διαχείρισης (Management), Marketing, Media, οικονομικό και νομικό σχεδιασμό και Ανάπτυξη Επενδύσεων (από το πρώτο επιχειρησιακό πλάνο που θα δημιουργήσουμε ειδικά για το ξεκίνημα της επιχείρησή σας έως τις υπηρεσίες marketing & προώθησης του προϊόντος ή της επιχείρησής σας), καθώς και τις Υπηρεσίες Προβολής, οι οποίες περιλαμβάνουν τις Υπηρεσίες ATL (above the line), BTL (below the line), τις Δημόσιες Σχέσεις (PR), τη Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες (CRM) και τις υπηρεσίες στις οποίες εμπλέκονται τα Νέα Μέσα ( New Media).COPYRIGHT 2008 ORANGE JUICE