Η ομάδα μας


Στην Orange Juice πιστεύουμε ότι το κλειδί της μακρόχρονης επιτυχίας βρίσκεται στο ανθρώπινο δυναμικό, στο οποίο και δίνουμε βαρύνουσα σημασία. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της εταιρείας μας. Εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία σε διάφορους επιστημονικούς τομείς απαρτίζει τη βασική ομάδα που «κρύβεται» πίσω από τις υπηρεσίες διαχείρισης που σας προσφέρουμε. Τα υψηλά επίπεδα γνώσης και η πολύχρονη εμπειρία των ανθρώπων αυτής της ομάδας συμβάλλουν ουσιαστικά στις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας μας.

Στην Orange Juice επιλέγουμε με προσοχή τους συνεργάτες μας και φροντίζουμε να παρέχουμε διαρκή εκπαίδευση στο προσωπικό μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε ανά πάσα στιγμή στις συχνές αλλαγές και τις απαιτήσεις της αγοράς. Η ομάδα μας έχει αποδεδειγμένη και πολύχρονη εμπειρία συνεργασίας με πελάτες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, γεγονός που έχει συμβάλει στην κατανόηση των προκλήσεων που σχετίζονται με τα κυβερνητικά έργα σε τοπικό επίπεδο και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επίπεδο δημόσιας διαχείρισης. Κατά αυτόν τον τρόπο η γνώση και η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει μας επιτρέπουν να εργαζόμαστε με χρονική συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Στόχος μας είναι η πληρέστερη ενημέρωση των πελατών μας και για τον σκοπό αυτό, κάθε έργο ανατίθεται από την αρχή ως το τέλος αποκλειστικά σε έναν από τους διευθύνοντες συμβούλους μας, ο οποίος βρίσκεται στη διάθεσή σας σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του έργου. Διατηρούμε σταθερό το υψηλό επίπεδο στις υπηρεσίες και στο ανθρώπινο δυναμικό, με σκοπό η ομάδα μας να απαρτίζεται από τους πιο ικανούς συνεργάτες με εμπειρία στο ευρύτερο δυνατό πεδίο δράσης, ώστε να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία σε κάθε δέσμευσή μας.COPYRIGHT 2008 ORANGE JUICE