Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Η ευρύτερη δραστηριοποίησή μας στον τομέα των επιχειρήσεων, μας επιτρέπει να διατηρούμε διαρκώς επαφή με τις ανάγκες των πελατών μας. Δραστηριοποιούμαστε στο ίδιο περιβάλλον με τους πελάτες μας και επομένως είμαστε σε θέση να κατανοούμε πλήρως τις ανάγκες τους. Κατά συνέπεια, έχοντας εξειδικευμένες γνώσεις για τις βασικές αγορές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μπορούμε να γνωρίζουμε ποιες καινοτομίες οδηγούν στην επιτυχία και ποιες όχι.

Είτε πρόκειται για επιχείρηση μικρού ή μεσαίου μεγέθους, κρατική ή τοπική ανάθεση έργου, είτε για μεγαλύτερες κρατικές απαιτήσεις, η Orange Juice κατανοεί πλήρως τις ανάγκες των κυβερνητικών οργανισμών καθώς και τους κανόνες, τους κανονισμούς και τους οικονομικούς περιορισμούς που σχετίζονται τόσο με το δημόσιο όσο και με τον ιδιωτικό τομέα.

Βασιζόμενοι στην πολύχρονη εμπειρία που έχουμε αποκτήσει σε κάθε είδους επενδυτικά μέσα, είμαστε σε θέση να ταιριάξουμε τις κεφαλαιουχικές ανάγκες της επιχείρησής σας με τις κατάλληλες πηγές κεφαλαίου και στη συνέχεια, να υποστηρίξουμε τη διαχείρισή των κεφαλαίων αυτών προς όφελος της επιχείρησής σας. Οι υπηρεσίες μας - εκτός από τον σχεδιασμό δημιουργίας της επιχείρησης - περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών marketing για υπεργολαβίες, καθώς και την εισαγωγή του Προϊόντος ή της Επιχείρησής σας στην αγορά.COPYRIGHT 2008 ORANGE JUICE